Wed. Jul 24th, 2024

MOE’s decision of Jawi issue:

Introduction to Jawi is optional. PIBG, parents and students to decide.

内阁议决,由家长决定是否介绍爪夷文:

教育部 8月14日文告


爪夷文事件后续:不强制学习、交由家长家协学生决定!

在经过多日的协调与磋商之后,政府终于针对华社坊间担忧的爪夷文事件达至共识。在今天教育部发布的文告中再次强调:爪夷文字环节华淡小无需强制学习,并且在教学的部分让家长、家教协会及学生共同决定!同时内阁也同意无需针对此项学习部分考试。

内阁也议决小学课本中这个部分将不再是“爪夷文书法”,而是称之为“认识爪夷文字”。教育部也在文告中强调一直都会与各个领域商讨来加强国家的教育系统。

以下为教育部文告全文:

KENYATAAN MEDIA

KEPUTUSAN MESYUARAT JEMAAH MENTERI MENGENAI ISU PENGENALAN TULISAN JAWI

  1. Mesyuarat Jemaah Menteri pada 14 Ogos 2019 sekali lagi telah membincangkan isu pengenalan tulisan Jawi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu kepada murid sekolah rendah Tahun 4 di Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan mulai tahun 2020.
  2. Dalam perbincangan terkini, Jemaah Menteri telah membuat keputusan mengekalkan keputusan Jemaah Menteri pada minggu lalu supaya pengenalan tulisan Jawi ini diteruskan, tetapi dilaksanakan hanya jika dipersetujui oleh Persatuan Ibu bapa dan Guru (PIBG) serta ibu bapa dan murid Sekolah Jenis Kebangsaan. Sekolah Kebangsaan akan teruskan seperti biasa.
  3. Jemaah Menteri turut mengekalkan keputusan untuk pengenalan tulisan Jawi ini dimuatkan sebanyak 3 muka surat di dalam buku teks.
  4. Jemaah Menteri juga secara sepakat mengekalkan keputusan agar pengenalan tulisan Jawi ini tidak dinilai dalam apa-apa ujian atau peperiksaan.
  5. Mesyuarat Jemaah Menteri turut menetapkan supaya tulisan Jawi ini dikekalkan dengan nama pengenalan tulisan jawi dan bukannya khat, dan hanya diperkenalkan secara pilihan pada peringkat asas sahaja kepada murid Tahun 4 mulai tahun 2020, murid Tahun 5 pada tahun 2021 dan murid Tahun 6 pada tahun 2022 di Sekolah Jenis Kebangsaan.
  6. KPM berharap melalui keputusan yang dibuat oleh Mesyuarat Jemaah Menteri ini, isu pengenalan tulisan Jawi di Sekolah Jenis Kebangsaan tidak lagi dibangkitkan secara tidak tepat sehingga menimbulkan kekeliruan ramai.
  7. KPM dari semasa ke semasa akan terus mengadakan sesi libat urus dengan semua pihak demi kebaikan dan manfaat sistem pendidikan negara.

Kementerian Pendidikan Malaysia
14 Ogos 2019

文稿来自火箭报: https://is.gd/0DMJWa


Kenyataan Media KPM : Keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri Mengenai Isu Pengenalan Tulisan Jawi

  1. 不强制学习,家教协会能决定是否进行教学
  2. 三页的内容,不进行评估、不需要考试
  3. 不再是khat,而是pengenalan tulisan jawi

教育副部长张念群在面字书的更新:

https://www.facebook.com/158435150866099/posts/2461815923861332/