Tue. Apr 16th, 2024

Kenyataan media dari Ahli Parlimen Bukit Bendera Syerleena Abdul Rashid – Kuala Lumpur, 3 April 2023:

Bantu Veteran Tentera Dapat Pekerjaan Bermakna, Penuhi Permintaan Tenaga Kerja Berkemahiran – Satu Misi Serampang Dua Mata

Veteran tentera di negara ini telah menaburkan bakti kepada negara tanpa mementingkan diri dan telah memberikan sumbangan besar kepada pertahanan negara. Sehubungan itu, golongan tersebut seharusnya diberikan manfaat-manfaat yang lebih baik sebagai satu cara untuk menunjukkan penghargaan ke atas perkhidmatan tanpa mengenal erti lelah mereka, sekali gus memastikan mereka dijaga selepas perkhidmatan tentera mereka.

Apabila veteran tentera kita semakin berumur, mereka mungkin menghadapi masalah kesihatan, kekurangan upaya dan cabaran kewangan yang memerlukan sokongan daripada kerajaan. Oleh itu, adalah penting untuk memperjuangkan manfaat-manfaat yang lebih baik untuk veteran bagi memastikan mereka menerima penjagaan dan sokongan yang sewajarnya.

Peralihan daripada kehidupan tentera kepada awam boleh menjadi suatu perkara yang mencabar bagi veteran tentera, terutamanya melibatkan pencarian pekerjaan yang sesuai. Malaysia mengiktiraf kepentingan menyediakan sokongan kepada veteran dalam peralihan mereka kepada kehidupan awam, justeru, pelbagai kursus pembangunan kemahiran dan program pendidikan percuma telah dilaksanakan untuk veteran.

Program-program ini bertujuan untuk memastikan bahawa veteran mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjamin pekerjaan, serta untuk memanfaatkan etika kerja dan nilai mereka sebagai pekerja yang boleh menyumbang kepada ekonomi. Walau bagaimanapun, apabila veteran meninggalkan tentera, mereka sering menghadapi cabaran besar dalam mencari pekerjaan yang bermakna dalam kehidupan awam.

Ini adalah benar terutamanya dalam iklim ekonomi semasa, di mana pasaran kerja adalah kompetitif dan banyak syarikat teragak-agak untuk mengambil veteran kerana dikatakan kekurangan kemahiran atau pengalaman yang berkaitan. Bagi menangani isu ini, terdapat beberapa insentif yang boleh dicadangkan untuk syarikat mengambil veteran tentera di Malaysia.

Satu insentif yang berpotensi adalah pelepasan cukai atau lain-lain insentif kewangan. Kerajaan boleh menawarkan kredit cukai kepada syarikat yang mengambil veteran sebagai pekerja, atau menyediakan geran atau insentif kewangan lain untuk mengimbangi kos latihan dan mengintegrasikan veteran ini ke dalam tenaga kerja.

Ini boleh menjadi insentif yang sangat menarik kepada perniagaan kecil atau syarikat permulaan (startup), yang mungkin lebih teragak-agak untuk menanggung kos tambahan untuk mengambil dan melatih pekerja baharu.

Satu lagi insentif yang mungkin boleh dilaksanakan adalah menyediakan syarikat-syarikat akses kepada kumpulan (pool) pekerja mahir dan berpengalaman. Veteran lazimnya memiliki pelbagai kemahiran dan ciri-ciri bernilai yang sangat diperlukan dalam tenaga kerja, seperti disiplin, kepimpinan, kerja berpasukan, dan keupayaan untuk bekerja dengan baik di bawah tekanan. Dengan mengambil veteran sebagai pekerja, syarikat boleh mendapat akses kepada kumpulan bakat dan pengalaman ini, yang boleh menjadi sangat bernilai dalam industri di mana kemahiran ini mendapat permintaan tinggi, seperti di sektor logistik, keselamatan atau pembuatan.

Selain insentif kewangan dan akses kepada pekerja mahir, syarikat juga boleh ditawarkan latihan dan sokongan untuk membantu mereka mengintegrasikan veteran ke dalam tenaga kerja mereka. Ini termasuk program latihan khusus untuk membantu veteran beralih daripada kehidupan tentera kepada awam, serta sokongan dan bimbingan berterusan untuk membantu mereka berjaya dalam peranan baharu mereka. Dengan memberikan sokongan seperti ini, syarikat boleh membantu memastikan bahawa veteran dapat berjaya dalam kerjaya baharu mereka dan memberi sumbangan berharga kepada pendapatan syarikat.

Lelaki dan wanita yang pernah berkhidmat dalam angkatan tentera telah menjalani latihan yang rapi dan memperoleh kemahiran serta pengalaman berharga yang boleh dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi negara. Angkatan tentera mempunyai banyak kakitangan terlatih berkemahiran khusus yang boleh dipindahkan ke tenaga kerja awam. Sebagai contoh, tentera mempunyai sejumlah besar jurutera, juruteknik dan mekanik yang mempunyai pengalaman bekerja dengan teknologi dan peralatan canggih. Kemahiran ini boleh digunakan dalam pelbagai industri, termasuk sektor pembuatan, aeroangkasa, dan telekomunikasi. Kerajaan boleh mewujudkan program untuk membantu veteran beralih kepada kehidupan awam dan menggunakan kemahiran mereka untuk mengisi jurang kemahiran dalam industri ini.

Tambahan pula, tentera mempunyai pengalaman luas dalam pengurusan logistik dan rantaian bekalan, yang boleh memberi manfaat kepada sektor pengangkutan dan logistik negara. Veteran juga boleh menggunakan kemahiran kepimpinan mereka untuk menjadi usahawan dan pemilik perniagaan yang berjaya. Disiplin, komitmen dan dedikasi yang mereka pelajari dalam tentera boleh membantu mereka menubuhkan perniagaan yang berjaya dan menyumbang kepada ekonomi.

Kerajaan juga boleh bekerjasama dengan syarikat swasta untuk menyediakan latihan dan peluang pekerjaan untuk veteran. Perkongsian ini boleh membantu merapatkan jurang kemahiran dan menyediakan negara dengan pekerja berkemahiran tinggi, di samping membantu veteran beralih kepada kehidupan awam.

Kesimpulannya, Malaysia mempunyai banyak veteran yang berkemahiran tinggi dan berpengalaman yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Kerajaan mesti mengambil langkah untuk menyokong veteran dalam peralihan mereka kepada kehidupan awam dan mewujudkan program untuk membantu mereka menggunakan kemahiran mereka dalam tenaga kerja. Dengan menyediakan sumber dan sokongan ini, kerajaan dan sektor swasta boleh membantu memastikan golongan veteran dapat mencari pekerjaan yang bermakna dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran Malaysia yang berterusan.

SYERLEENA ABDUL RASHID
AHLI PARLIMEN BUKIT BENDERA
ADUN SERI DELIMA