Wed. May 29th, 2024

Kenyataan Akhbar Oleh Lim Guan Eng, Setiausaha Agung DAP dan Ahli Parlimen Bagan Di Kuala Lumpur Pada 8.1.2021:

Tan Sri Muhyiddin Yassin Dan Kabinetnya Harus Ambil Tanggungjawab Penuh Kerana Hilang Kawalan Dalam Peningkatan Jangkitan COVID-19 Berikutan Ramalan Kementerian Kesihatan Bahawa Kes Jangkitan Boleh Melebihi 8,000 Setiap Hari.

Pemimpin UMNO, diketuai oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak, telah melancarkan kritikan terhadap prestasi buruk Kerajaan Persekutuan PN, tetapi disebabkan kepentingan diri memilih untuk kekal dalam jawatan Menteri mereka. Kemunafikan seperti itu dalam kritikan UMNO terhadap ketidakcekapan, penyalahgunaan kuasa, amalan rasuah, janji-janji yang dimungkiri dan kesan buruk “u-turn” dasar Kerajaan Persekutuan PN jelas tidak bertujuan untuk memperbaiki kegagalan PN, tetapi untuk memaksa pilihan raya awal secara tidak bertanggungjawab tanpa mengira krisis kesihatan COVID-19.

Salah urus kerajaan dalam pandemik global COVID-19, yang telah menyaksikan peningkatan jangkitan yang membimbangkan, menunjukkan ketidakcekapan para Menteri dalam menyokong sepenuhnya wira barisan hadapan yang berjuang untuk membendung krisis kesihatan awam dengan risiko nyawa mereka. Bukan setakat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Menteri Kesihatan, tetapi seluruh Kabinet harus bertanggungjawab, terutama kerana hilang kawalan terhadap peningkatan jangkitan COVID-19 dan kelewatan mendapatkan vaksin.

Kegagalan untuk membeli vaksin lebih awal tidak dapat dimaafkan dan boleh mengakibatkan kehilangan lebih banyak nyawa secara sia-sia. Alasan remeh bahawa Malaysia tidak mampu membayar sejumlah wang kecil sebanyak RM2.1 bilion untuk membeli vaksin yang sangat diperlukan tidak dapat diterima. Malaysia pasti mampu membiayai bukan hanya RM2.1 bilion tetapi RM5 bilion patut tersedia dalam krisis kecemasan seperti ini. Pada masa ketika Singapura memperoleh penghantaran dan memulakan proses vaksinasi besar-besaran, Malaysia masih perlu menunggu 2 bulan lagi.

Berapa besarnya kegagalan ini dapat dilihat dengan peningkatan jangkitan COVID-19, dengan Ketua Pengarah KKM Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah hari ini meramalkan bahawa kes jangkitan boleh mencapai 8,000 setiap hari seawal Mac atau selambatnya pada bulan Mei? Ramalan mengerikan Dr Noor Hisham ini telah menyebabkan kegelisahan orang ramai dan menjejaskan keyakinan pelabur, sehingga Kedutaan AS mengeluarkan nasihat agar warga Amerika meninggalkan negara ini.

Adakah Tan Sri Muhyiddin akan terus berdiam diri dan tidak akan mengambil tanggungjawab atas kegagalan Kabinetnya, ketika dia pernah mengambil kredit sebelum ini kerana menguruskan krisis COVID-19 dengan baik? Bagaimana dengan penarafan kredit negara yang disemak turun oleh Fitch Ratings, dari A- ke BBB + ke tahap yang sama dengan Indonesia, kerana ketidakstabilan politik yang kronik dan tadbir urus yang lemah. Beberapa janji utama yang telah dimungkiri adalah seperti pelanjutan automatik moratorium pinjaman bank, pengeluaran caruman KWSP, menaikkan pembayaran bantuan bulanan kebajikan masyarakat termasuk penganggur kepada RM1,000, meneruskan projek Kereta Api Berkelajuan Tinggi KL-Singapura (HSR) dan meneruskan perkhidmatan feri Pulau Pinang yang ikonik.

Tadbir urus yang lemah telah menimbulkan keraguan besar mengenai komitmen Muhyiddin terhadap akauntabiliti dan ketelusan. Ini ditunjukkan oleh dua perubahan dasar iaitu memilih tender secara rundingan terus berbanding tender terbuka, dan pelantikan ahli politik yang tidak berkelayakan untuk mengetuai atau menjadi pengarah dalam Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dengan aset awam bernilai puluhan bilion dolar.

UMNO nampak seperti mengambil peranan sebagai pembangkang dalam mengkritik kerajaan mereka sendiri tetapi tetap memegang jawatan kerajaan mereka. Sekiranya UMNO adalah parti yang berprinsip, mereka pasti sudah meninggalkan kerajaan. Atau Muhyiddin akan memecat UMNO daripada kerajaannya kerana melawan kerajaan. Namun, hakikat bahawa UMNO masih kekal dalam kerajaan menunjukkan dengan jelas fakta bahawa Muhyiddin telah kehilangan majoriti parlimennya dan memerlukan UMNO demi mengekalkan pegangan kuasanya yang lemah.

LIM GUAN ENG


民主行动党秘书长兼峇眼区国会议员林冠英于2021年1月8日在吉隆坡发表的文告:

卫生部预测,我国接下来将录得单日8000宗新增新冠确诊病例,丹斯里慕尤丁和其内阁成员必须对无法控制新冠肺炎疫情承担起全部责任。

由前首相拿督斯里纳吉领导的巫统领袖大力批评国盟联邦政府的糟糕表现,但仍自私的选择保住部长职务。巫统这种批评国盟联邦政府的无能、滥权、腐败行径、违背承诺和政策U转的虚伪行为,并非是为了纠正国盟的错误,而是以不负责任的方式,施压尽早举行大选。

政府对新冠肺炎全球大流行处理不当,确诊人数以惊人速度上升,显示了部长的无能,无法全力支持前线人员。面对疫情失控和疫苗延迟送抵,该对此负责不仅是首相丹斯里慕尤丁和卫生部长,还包括了整个内阁。

政府无法提早购得疫苗,这是不能被原谅的,并可能导致不必要的人命损失。有关马来西亚无力承担21亿令吉以购买急用疫苗是不可被接受的。这是因为在这样的紧急危机中,马来西亚可以承担50亿令吉的花费。当新加坡已取得疫苗并开始大规模接种时,马来西亚还需再等多2个月。

随着我国新冠确诊病例不断增加,人们能看出政府犯下的失误有多大吗?卫生总监丹斯里诺希山医生预测,我国新增新冠确诊病例最早会在3月或最迟5月达到单日新增8000宗。这项预测引起了公众不安及削弱投资者信心,而美国大使馆更发布卫生警报,劝告在大马的美国人离境。

当丹斯里慕尤丁早前对妥善管理新冠危机而居功,那如今面对此状况,他是打算保持沉默,不对其内阁的失败承担起责任吗?惠誉就鉴于我国长期政治不稳定和治理不善,而将我国主权信用评级从A-降至BBB+,与印尼处同评级。

其中,政府违反的承诺就包括了延长自动暂缓偿还贷款计划、公积金提款政策、将福利援助金提高到1000令吉(包括失业人士)、隆新高铁计划(HSR)和保留具标志性的槟城渡轮服务。

治理不善导致人们高度质疑慕尤丁针对问责制和透明度的承诺。其中两项政策的变更就凸显了这一点,即倾向于谈判招标多于公开招标,以及委任不合格的政治人物担任拥有数百亿令吉资产的官联公司的负责人或董事。

巫统看似扮演着反对党的角色来批评自己的政府,但仍然继续保住他们的政府职务。如果巫统是个有原则的政党,他们理应已退出政府。否则慕尤丁也会因为他们的不服从命令而开除巫统。但是,巫统仍留在政府中的这一事实,显示了慕尤丁已失去多数议席优势,需要保住巫统以维持其微弱权力。

林冠英


Press Statement By DAP Secretary-General And MP For Bagan Lim Guan Eng In Kuala Lumpur On 8.1.2021:

Tan Sri Muhyiddin Yassin And His Cabinet Must Bear Full Responsibility For Losing Control Of The Surge In COVID-19 Infections Following The Prediction By The Health Ministry That Cases Could Exceed 8,000 Daily.

UMNO leaders, led by former its former Prime Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak, has launched a chorus of criticism against the PN Federal government’s poor performance, but yet has selfishly chosen to remain in their Ministerial posts. Such hypocrisy in UMNO’s criticism of PN federal government’s incompetency, abuse of power, corrupt practices, broken promises and policy U-turns poor performance is clearly not intended to correct PN’s failures, but to irresponsibly force early general elections regardless of the COVID-19 health crisis.

The government’s mishandling of the COVID-19 global pandemic, which has seen an alarming rise in infections, displays the sheer incompetence of the Ministers in fully backing the front-liners struggling to contain the public health crisis at the risk of their lives. Not just the Prime Minister Tan Sri Muhyiddin Yassin and his Health Minister, but the entire Cabinet should be held responsible, especially for losing control of the surge in COVID-19 infections and delay in securing the vaccines.

The failure to purchase the vaccines early is unforgivable and may cause more lives to be lost unnecessarily. Petty excuses that Malaysia cannot afford a paltry sum like RM2.1 billion to purchase urgently needed vaccines is unacceptable. Malaysia can definitely afford not just RM2.1 billion but RM5 billion would be available in an emergency crisis like this. At a time when Singapore had obtained delivery and beginning mass vaccinations, Malaysia still has to wait another 2 months.

How big this blunder is can be seen by rise in COVID-19 infections, with MOH director-general Tan Sri Dr Noor Hisham Abdullah predicting today that cases could reach 8,000 daily as early as March or the latest by May? Dr Noor Hisham’s dire prediction has caused public consternation and jeorpardised investor confidence, until the US Embassy issued an advisory for Americans to leave the country.

Is Tan Sri Muhyiddin keeping silent and not going to claim responsibility for his Cabinet’s failure, when he had claimed credit previously for managing the COVID-19 crisis well? What about the sovereign credit ratings was downgraded by Fitch Ratings, from A- to BBB+ to the same level as Indonesia, due to chronic political instability and poor governance.

Some of the prominent broken promises such as automatic extension of the bank loan moratorium, withdrawals of EPF contributions, increasing monthly welfare aid payments including the unemployed to RM1,000, proceeding with the KL-Singapore High Speed Rail (HSR) project and continuing with the iconic Penang ferry service.

Poor governance has led to grave doubts about Muhyiddin’s commitment towards accountability and transparency. This was highlighted by two policy changes of preferring negotiated tenders to open tenders, and appointment of unqualified politicians to head or be directors in Government-linked Corporations(GLCs) with public assets valued at tens of billions of ringgit.

UMNO appears to take the role of the opposition in criticizing their own government and yet hang on to their government posts. If UMNO is a party of principle, they would have already left the government. Or Muhyiddin would have sacked UMNO from his government for insubordination. However, the fact that UMNO remains in government underlines the fact that Muhyiddin has lost his parliamentary majority and needs UMNO to sustain his tenuous grip on power.

LIM GUAN ENG