Wed. Jul 24th, 2024

Kerajaan negeri Pulau Pinang menjana lebih banyak peluang untuk industri penjaja.

Sebanyak 6676 lesen penjaja baru telah ditambah di seluruh negeri.

Dalam tempoh 8 tahun ini juga, kerajaan negeri Pulau Pinang melabur RM47 juta untuk menaik taraf dan memperbaiki kemudahan penjaja.

#ILovePenang #UntukNegeriKita #DAP #MenjaminMasaDepanPulauPinang #Harapan