Wed. May 29th, 2024
https://www.facebook.com/jsdeo/videos/2378859885485253/?v=2378859885485253

Exco Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar & Desa, Sdr Jagdeep Singh Deo:

Saya mengulangi permintaan Pulau Pinang bahawa Kerajaan Persekutuan mengkaji semula keputusan mereka untuk menghentikan Program Perumahan Rakyat (PPR).

Ini adalah tanggungjawab Kerajaan Persekutuan terhadap mereka yang berpendapatan rendah.

Cukai yang dibayar oleh rakyat Malaysia sepatutnya membantu golongan ini.

我将重申槟城州对联邦政府的要求,即重审停止人民住房项目(PPR)的决定。

这是联邦政府对低收入群体该付起的责任。

马来西亚人向联邦政府所交的税必须能照顾到这群人。

I will repeat Penang’s request that the Federal Government reviews its decision to scrap People Housing Projects (PPR).

This is the responsibility of the Federal Government towards those in the lower income group.

Taxes paid by Malaysians to the Federal Government should be used to assist this group of people.